Hovenier in hart en (tui)nieren!

Uuldriks Hoveniers
Groningen
M: 06 – 22 49 25 23
E: uuldrikshoveniers@home.nl

Uuldriks Hoveniers NL Greenlabel

NL Greenlabel

Januari 2015 is Uuldriks Hoveniers aangesloten bij NL Greenlabel. NL Greenlabel staat en gaat voor beweging, verbinding en integrale aanpak op weg naar een levende en meetbaar duurzame buitenruimte. Een buitenruimte creëren waarin het goed leven is en waarin duurzaam geproduceerde materialen en producten vanzelfsprekend zijn is de boodschap dat Uuldriks Hoveniers met passie, kennis en kunde uitdraagt. Dit wordt nu onderstreept door NL Greenlabel. Naast kwaliteit, wat Uuldriks Hoveniers onderstreept door de TuinKeur certificering, staat duurzaamheid bij Uuldriks Hoveniers hoog in het vaandel.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

 NL Greenlabel

NL Greenlabel staat en gaat voor beweging,verbinding en integrale aanpak op weg naar een levende en meetbaar duurzame buitenruimte. We bundelen innovatiekracht, houden bewustwordingscampagnes, en laten duurzaamheid van producten&materialen,planten en op gebiedsniveau van projectplannen, meten op duurzaamheid. We pakken samen met omgeving (bewoners), overheid, onderwijs, onderzoek, ontwikkelaars en ondernemers gewoon door. Kernwaarden zijn: integraal, integriteit, levend, samen, gezond, doen, bewegen, verbinden, enbetrokken. Lodewijk Hoekstra, groenvernieuwer/tv-presentator en landschapsontwerper Nico Wissing zijn de oprichters van NL Greenlabel, “voor een levende en duurzame buitenruimte”. Kijk ook op www.nlgreenlabel.nl

NL_greenlabel_uuldrikshoveniers_logo

 

Over NL Greenlabel

 NL Greenlabel

De ‘NL’ in NL Greenlabel staat voor Nico en Lodewijk, de initiatiefnemers van NL Greenlabel die zich ten doel hebben gesteld om het gebruik van duurzame materialen en producten in de ruimste zin van het woord te bevorderen. De herkomst van materialen en producten speelt daarbij een belangrjjke rol.

Mission statement NL Greenlabel

Groen geeft mensen meer rust en minder stress. Het voegt belevingswaarde toe aan ons leven. Daarom heeft groen de toekomst. NL Greenlabel heeft een duidelijke visie op de toekomst. Hierin staat het meetbaar maken van duurzaamheid en deze waarden communiceren naar de eindgebruiker door middel van een paspoort centraal.

NL_greenlabel_Nico_lodewijk

Ons leven en de natuur moeten in evenwicht komen. De kwaliteit van het leven moet hand in hand gaan met het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Inspiratie en informatie voor consumenten, bedrijven en overheden

Het doel van deze website is om consumenten, bedrijven, overheden en professionals te inspireren en informeren. Inspireren met een duidelijk verhaal en concrete voorbeelden van duurzame buitenruimtes. En informeren over duurzame producten en materialen, die eenvoudig  kunnen worden toegepast.

Samen sterker 

Om duurzaamheid zichtbaar te maken is  in samenspraak met Royal HaskoningDHV het duurzaamheidspaspoort ontwikkeld. Verder werkt NL Greenlabel volgens een MVO plan en zijn er inmiddels al twee Green Deals gesloten met de Rijksoverheid om deze ‘beweging’ verder uit te rollen.

Wetenschappelijke raad van advies

  • Dr.ir Robbert Snep, DLO Onderzoeker, Alterra –Wageningen Universiteit & Researchcentrum
  • Prof.dr. Andy van den Dobbelsteen, Hoogleraar Climate Design & Sustainability, Technische Universiteit Delft
  • Dr. Jolanda Maas, Senior onderzoeker Sociale Geneeskunde, VU Medisch Centrum
  • Dr. Maarten Arentsen, Universitair hoofddocent Energie – Innovatie, Universiteit Twente
  • Em.prof.dr.ir. Michiel Haas, Directeur/senior adviseur – em.prof. TU Delft CiTG, leerstoel Materials & Sustainability


Hovenier in hart en (tui)nieren!