Hovenier in hart en (tui)nieren!

Uuldriks Hoveniers
Groningen
M: 06 – 22 49 25 23
E: uuldrikshoveniers@home.nl

Voordelen groene daken

Over de voordelen van groene daken wordt veel geschreven. Ze zorgen voor een lagere omgevingstemperatuur, opname van CO2 en fijn stof, waterretentie, energiebesparing…
Wat is waar en hoe zit het nu eigenlijk precies? Uuldriks Hoveniers zet alle voordelen overzichtelijk op een rij, mét wetenschappelijke onderbouwing.

Financiële voordelen

(klik voor een uitgebreide toelichting naar de site van Sempergreen®)

Isolatie

Voordeel: flinke energiebesparing

Bescherming tegen zon, regen, temperatuurwisselingen

Voordeel: Langere levensduur dakbedekking

Natuurlijke uitstraling

Voordeel: waarde van het gebouw stijgt

Regenwaterretentie

Voordeel: Minder (piek)belasting riool

Lange levensduur groendak

Voordeel: een groendak is terugverdiend in 8-21 jaar

Milieutechnische voordelen

(klik voor een uitgebreide toelichting naar de site van Sempergreen®)

Isolatie

Voordeel: flinke energiebesparing

Lagere omgevingstemperatuur

Voordeel: reductie Urban Heat Island effect

Opname CO2

Voordeel: Schonere lucht

Opname fijn stof

Voordeel: Schonere lucht

Stimulering biodiversiteit

Voordeel: bevordering leefomgeving vogels en insecten

Regenwaterretentie

Voordeel: minder belasting riool en daaruit voortvloeiende (riool)overstromingen

Regenwaterzuivering

Voordeel: schoner milieu

Praktische voordelen

(klik voor een uitgebreide toelichting naar de site van Sempergreen®)

Geluidsisolatie

Voordeel: Meer omgevingsrust binnen en buiten

Natuurlijke uitstraling

Voordeel: prettig om op uit te kijken, groen geeft rust en ontspanning

Ballastvorming niet nodig

Voordeel: minder werk bij aanleg dakHovenier in hart en (tui)nieren!